Богослужбени водич

Богослужбени водич

Богослужбени водич настао је по идеји Владике нишког Јована. Опширна грађа везана за сложену структуру годишњег богослужења Православне Цркве не може се прикупити у једну књигу. С друге стране, неопходно је било понудити православним верницима увод у богослужење Православне Цркве, које им је често недовољно разумљиво. Комбинација релативно популарне ТВ серије и издавање књига са богуслужбеним текстовима и нотним записима песама финансијски је било превише захтевно, а постојала је и одређена бојазан да  постављени циљеви - популаризација и доступност материјала свештеницима малих и сиромашних цркава - не буду постигнути. Креативни тим окупљен у Опет & Опет приступио је решавању проблема. Резултат је била концепција велике интернет презентације која би омогућила како брзо претраживање појмова, и визуелно атрактивно упознавање са основама православног богослужења, тако и штампање по потреби одређених материјала. Основни уметнички концепт - као и у многим другим пројектима тима Опет & Опет - повезивање најстаријег са најновијим овде се показао као извесно добитна комбинација. Уз стално саветовање са наручиоцем, епископом Јованом, наш тим извео је овај пројекат током 2011. и 2012. године. Резултат је, на наше велико задовољство, топло примљен и од стране наручиоца и од стране публике.  Можете га видети на интернет адреси http://www.eparhijaniska.rs/bogosluzbeni-vodic

Области

Интернет и мултимедија

 

клијент

Православна Епархија нишка

Тим

ђакон Ненад Илић

Анастасија – Весна Илић

Милан Антанасијевић

Небојша Томић

 

година

2011

 

Прве реакције на Богослужбени водич...

By Nebojsa Tomic