ЛЕК

ЛЕК

Старечник је књига мудрости египатских монаха из првих векова хришћанаства. Сатављена је од изрека и анегдота, од којих су многе пуне чудно модерног хумора, боље речено васкршње радости. Неке од изрека су тешко разумљиве савременим читаоцима. Управо зато аутори Опет & Опет у договору са Новицом Павличићем из Школе плус кренули су у посао прављења лековитог екстракта старечника. Направљен је избор епизода, кратких прича, затим се кренуло у њихово тумачење, додавање речничких одредница везаних за те приче, а дигитални илуминатор ђакон Милорад Милосављевић ради одговарајуће илустрације у духу "Старечника".

Области

Штампана издања

 

клијент

Школа плус, Београд

Тим

ђакон Ненад Илић

ђакон Милорад Милосављевић

 

фаза рада

у изради текст и илустрације
 

By Nebojsa Tomic